วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

' ขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล '


' ขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ' : คอลัมน์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ โดย... กฤษนะ ละไล

               การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน" ภายในปี 2560 กำลังได้รับเสียงตอบรับใน "ภาคปฏิบัติ" จากหลายภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ
          ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการคิกออฟอารยสถาปัตย์บนเขาใหญ่ ในชื่อโครงการ "ท่องเที่ยวทุกวัย สุขใจในอุทยานแห่งชาติ" โดยเริ่มจากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งทางลาด และห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และจะขยายไปในจุดท่องเที่ยวต่างๆทั่วเขาใหญ่ รวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวบนเขาใหญ่ด้วย
          "อารยสถาปัตย์มีความสำคัญมากเพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขณะนี้ อุทยานแห่งชาติทั่วไทย 147 แห่ง ได้ทยอยปรับปรุงอารยสถาปัตย์ไปแล้วกว่า 90 แห่ง เพื่อให้อุทยานแห่งชาติของไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ทุกคน ทุกวัยในครอบครัว แม้แต่ผู้พิการก็มาเที่ยวได้" คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างการคิกออฟอารยสถาปัตย์เขาใหญ่ในวันนั้น
          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ในงานครบรอบ 41 ปี การสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้ว่าการ กนอ. "ดร.วีรพงศ์ไชยเพิ่ม" ได้ประกาศว่า กนอ.จะ "เอาจริง" กับการทำอารยสถาปัตย์ โดยเริ่มต้นที่ตึกที่ทำการสำนักงานใหญ่ของ กนอ.ย่านมักกะสัน ซึ่งมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมทางลาด ที่จอดรถ และห้องน้ำสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ให้สามารถมาติดต่อราชการกับ กนอ.ได้โดยสะดวก และปลอดภัย ยกระดับการบริการให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
          "จากนี้ไปเราจะเร่งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 48 แห่งทั่วเมืองไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยเริ่มจากนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง 11 แห่งก่อน เช่น ที่มาบตาพุด จ.ระยอง เป็นต้น" ดร.วีรพงศ์ กล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของ กนอ.
          อารยสถาปัตย์กำลังเบ่งบานทั่วไทย เพราะอารยสถาปัตย์ คือ หลักการออกแบบที่เป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสุขให้เกิดขึ้นในทุกสังคมจากความสะดวก และปลอดภัย ให้กับคนทุกวัยในครอบครัว ที่สุดแล้วก็เพื่อคนทุกคนนั่นเอง
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดโครงการ "ขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล" โดยใช้หลักอารยสถาปัตย์มาทำการปรับปรุงสถานที่สาธาณะต่างๆในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ในบริการสาธารณะของรัฐทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม
          คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น บอกว่า ได้วางยุทธศาสตร์เมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านต่างๆในภูมิภาคนี้ เช่น ศูนย์กลางด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว เราจึงเห็นว่าเรื่องอารยสถาปัตย์เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น เพราะจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการจะสามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้ และทำงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของคนรอบข้าง หรือเป็นภาระของสังคมอีกต่อไป
          "เฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีคนพิการประเภทต่างๆอาศัยอยู่กว่า 1,000 คน เราพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเสนอความคิดความเห็นต่างๆ อย่างเช่นการทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แม้แต่ป้ายสัญลักษณ์รูปวีลแชร์ต่าง ๆ เราก็จะเชิญผู้ใช้งานตัวจริงมาช่วยสำรวจ และตรวจสอบดูว่าทำถูกต้องหรือไม่ ใช้งานได้สะดวก และปลอดภัยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักเป็นแบบคิดแทนทำให้ ผลออกมาคือทำแล้วใช้งานไม่ได้ เช่น ทางลาด ชันเกินไป หรือห้องน้ำมีประตูแคบเกินไป" นายกฯขอนแก่นกล่าวถึงการทำอารยสถาปัตย์เมืองขอนแก่น
          อารยสถาปัตย์มหานครขอนแก่น เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการปรับปรุงทางลาดบริเวณทางขึ้นลง และทางเข้าออกตึกอาคารต่างๆทุกแห่งในสำนักงานเทศบาล มีที่จอดรถมที่มีรูปโลโก้วีลแชร์เด่นชัดหลายจุด และกำลังทำห้องน้ำวีลแชร์เพิ่มอีก 1-2 จุด อีกทั้ง กำลังทำทางลาดเชื่อมโยงฟุตบาททางเดินเท้าทั่วเมือง รวมถึงการจัดรถเทศบาลบริการรับส่งคนพิการ
          เช่นเดียวกับที่สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ซึ่งกำลังจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 2013 ครั้งแรกในแดนอีสาน (17 ธันวาคม-2 มกราคม 2557) ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ทำทางลาดสำหรับรถเข็นให้เข็นไปชมสวนดอกไม้ได้ทั่วทั้งสวน และทำห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุในทุกจุดที่มีห้องน้ำของคนปกติทั่วไปเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองขอนแก่นในการเป็น "เมืองหลวงอารยสถาปัตย์อีสาน" สู่ประชาคมอาเซียน รวมพลังท้องถิ่น เชือมโยงสู่สากล

และจะเป็น "ขอนแก่นโมเดล" ในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งมวลต่อไป
ที่มา : คมชัดลึก 

1 ความคิดเห็น:

  1. บริษัท slot pg จะเล่นเกมไหน ก็สนุกสนานสุดสนุก และรับเงินรางวัล PGSLOT ในเกมมาก สล็อตเว็บไซต์ตรง เปิดให้บริการ พร้อมเกมสล็อต ที่จะทำให้ท่าน รับเงินรางวัลมั่นใจ เกมใหม่พลาด

    ตอบลบ