วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบงก์ธนชาติหนุนเยาวชนเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย


เยาวชนกว่า 160 สถาบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแข่งขันโครงดารธนชาติริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา
             ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหลายองค์กรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถานและสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย จัดโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2555 โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแข่งขันเป็นแห่งแรก ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฏาคมนี้ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเยาวชนจาก 160 สถาบันการศึกษาเขาร่วมประกวด
       สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละระดับชั้น จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา
       นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารธนชาต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 41 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อตระหนักถึงคุณค่าภาษาไทยและมารยามอันดีงามของไทย ได้แก่ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยามไทย
       โดยเฉพาะการไหว้ในโอกาสต่างๆ การพูดภาษาไทยที่ชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น